Apartman Yönetimi      

Profesyonel hizmet ile müşterilerinin yaşam kalitelerine katkıda bulunan ANKARA BİNA YÖNETİMİ , binalarınızın doğru ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve işletilebilmesi için gerekli olan hizmet yürütme sistemleri kurar.
Modern bir bakış açısıyla şekillendirdiği bu yönetim sistemi, vermeyi amaçladığı bütün hizmetlerin bir bütünlük içinde ele alındığı ve yürütmede sorunların en aza indirgendiği bir sistemdir.

-Bina Yönetim Planı’nın KMK’ya (Kat Mülkiyetleri Kanunu) uygunluğunun değerlendirilmesi
-Site İşletme Projesi’nin Yönetimi Kurulu ile birlikte KMK esaslarına uygun, arsa ve eşit paylı olarak yapılması ve tüm kat maliklerine tebliğ edilmesi
-KMK’ya göre yıllık olağan genel kurul ve olağan üstü genel kurul toplantılarının yapılması
-Belirli periyotlarla site sakinlerine memnuniyet anketleri düzenlenmesi ve değerlendirilmesi  
-Siteyle ilgili tüm resmi evrakların kabulü, site adına yazışmaların yapılması ve evrakların düzenli bir şekilde dosyalanması
-Mali yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun hazırlanması ve genel kurula sunulması  

Aşağıdaki şekilde bir karar almanız yeterlidir.
 

  Karar Metni :

  Binamızın Aidat tahsilat işinin ../../20..-../../20.. dönemi ve aynı zamanda yönetim devrinden önceki dönem borçlarını da tahsil etmeye, gerek bina sakinlerine ve gerekse üçüncü şahıslara ihtar çekmeye,KMK 34 sayılı maddesine göre ödenmeyen aidatlara aylık % 5 gecikme tazminatı uygulayarak icra takibi yapmaya, dava açmaya,aynı şahısların tapu kayıt bilgilerini ve tapu kayıt örneklerini Tapu Sicil Müdürlüklerinden öğrenmeye ve almaya, Binamız adına dilediği bankada hesap açmaya,para yatırmaya,çekmeye, internet bankacılığı şifresi almaya ve hesap üzerinde tasarrufta bulunmaya, Binamız adına ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açtırmaya, Sosyal Güvenlik Kurumundan binamız adına dosya açmaya gerekli şifreleri almaya ONUR ERSOY’a yetki verilmesine karar verilmiştir.