Hukuk İşlemleri

 • Yönetim sorunları çözümü
 • İşletme projelerin hazırlanması
 • Aidatını ödemeyenlerin hukuksal takibi
 • Binada yapılacak işlere uygun olarak kararların alınması ve deftere geçirilmesi
 • Geçmiş dönemlerden kalan borçların takip ve tahsilatı
 • Yöneticinin sorumlulukları, Kiracının sorumlulukları, Ev sahibinin sorumlulukları
 • Binada yaşayanların uygun olmayan davranışlarının hukuksal çözümü

Muhasebe İşlemleri

 • Gelir ve giderlerin belgeli olarak yasal deftere kaydı
 • Defter ve belgelerin yönetime denetcilere ve adli mercilere incelemeleri için hazır bulundurulması
 • Ödenmeyen aidatların yasal faizlerinin hesaplanması ve kaydı
 • Dönem sonunda gelir ve gider bilançolarının yönetim kuruluna sunulması
 • Gider ve gelir analizlerinin periyodik olarak yönetime sunulması

Personel İşlemleri

 • Bina görevlisinin SGK doğrultusunda bildirgelerinin verilmesi, tahakkukların çıkarılması ,hizmet belgesinin çıkarılması
 • İş kanunu doğrultusunda kıdem,ihbar tazminatlarının hesaplanması,yıllık izin sürelerinin hesaplanması
Yönetmelikler, tebliğler vb.diğer yasal dayanaklar doğrultusunda izlenmesi ve takibi.